top of page
Image by Elijah Hail

Обучителна програма 

Уверен Ездач

Конят е голямо и силно животно. Много хора харесват коня като символика, като идея, но и се притесняват от него.

Ще ме ухапе ли? Рита ли, ако мина зад него? Ще се изправи ли на задни крака когато го яздя? Какво, ако изгубя контрол?

 

Целта на тази програма е да спомогне вашето разбиране и опознаване на конете.
Конете комуникират непрекъснато. Само ако правилно разбираме езика на конете, можем и да общуваме успешно с тях. А това е ключът към една полезна и дори задължителна увереност във вашите отношения и комуникация с конете. Нещото, което ще ви превърне в доверен и самостоятелен лидер с всеки кон и по всяко време.

От начина, по който конете мислят, защо реагират и действат по начина, по който го правят до това как техният ум и тяло взаимодействат, ще имате шанс да научите и изпитате всяка една нужна подробност стъпка по стъпка. Ще се сдобиете с всички теоретични знания по време на практика. защото вашата класна стая ще бъдат конюшнята, манежа и природата.
Успешното общуване ще увеличи ефективността ви по време на езда, ще загубите веднъж завинаги всякакъв вид притеснения или страх, които до сега са пречили да се насладите на конната езда или като цяло на конете.

Тъй като всеки от нас се учи по различен начин и в различен темп, тази програма ще бъде напълно индивидуално пригодена към вашите нужди. Въпреки това, вие ще завършите програмата, постигайки всяка цел, необходима, за да бъдете и да останете уверен ездач.

 


ПРОГРАМА
 


Теория
Конете в природата
Поведение в стадото
Език на тялото

Практика

Грижа за коня
Работа от земя
Упражнения по време на езда
Фиксиране на акутни проблеми по време на езда

Полезна литература

Tom Dorrance - "True Unity"

Bill Dorrance - "True Horsemanship Through Feel"

GaWaNi Ponyboy - "Horse, Follow Closely: Native American Horsemanship"

Buck Brannamn: "The Far Away Horses"

Mark Rashid: "A Journey to Softness"

Cherry Hill: "How to Think Like a Horse"

Antoine de Pluvinel: "The Maneige Royal or L’Instruction du Roy"

"Има неща, които конят направи за мен, които човeкът не би могъл."

~ Бък Бранемен

bottom of page